Individuele Coaching

Hoe ziet een individueel coach traject samen met KIRALDES er uit?

Elk coachtraject is maatwerk want elke coachvraag en elke coachee is uniek. Toch schets ik graag een voorbeeld:

Intake

Dit is een gesprek van gemiddeld 60 minuten waarin we elkaar leren kennen, ontdekken of er sprake is van een gezonde chemie en waar we samen de coachvraag of – vragen scherp krijgen.

Als we beiden positief zijn maken we afspraken over de frequentie, inhoud, grenzen en doelen van de gesprekken. Dat leggen we vast in een contract, zowel emotioneel als zakelijk.

Gesprekken

Een gesprekscyclus bestaat uit een reeks van 6 – 8 gesprekken van 90 minuten in een periode van enkele maanden. Per gesprek werken we aan één of meerdere elementen van de coachvragen. Korte opdrachten ter voorbereiding zijn mogelijk om de effectiviteit van het gesprek te vergroten.

Tijdens deze periode ben ik als coach per mail of telefoon beschikbaar voor korte vragen.

Reflinspact

Ongeveer drie maanden na ons laatste gesprek ontmoeten we elkaar weer. We reflecteren dan op de bereikte resultaten, checken de energie en inspiratie, en bespreken de vervolgacties. Dit moment borgt de verandering.


Tijdens het coachtraject maak ik gebruik van diverse methoden & technieken, zoals:

  • Transactionele Analyse
  • Drijfveren volgens Graves
  • Co-Active Coaching
  • Loopbaanzelfsturing
  • Reflectielogboek