Opleidingsontwikkeling en -uitvoering

Wat doen we tijdens de analyse?

Deze eerste stap is de meest kritische want we maken samen twee foto’s, één van de huidige en één van de gewenste situatie. Instrumenten als vragenlijsten en doelgerichte interviews vul ik aan met het wiel van Romiszowski, het 9-stappen model van Kessels & Smit, Rapid Training Development (RTD) of de Education Maturity Analysis.
Belangrijk is vooral het doorvragen, op inhoud, op doelgroepen, op belanghebbenden en op uitgangspunten. Het resultaat na reflectie op de twee foto’s is een actieplan waar u als opdrachtgever achter staat.

Hoe bouwen we samen het beste opleidingstraject?

Co-creatie heet dat vandaag de dag. Een aanpak die ik al jaren volg. Want het is en blijft uw opleidingstraject. We kiezen dus samen voor de juiste mix van werkvormen (Blended Learning is weer zo’n vakterm),  formeel en informeel, en kiezen voor (laten) ontwikkelen of inkopen. Als ervaren opleidingkundige adviseer ik u hierbij of voer ik namens u de onderhandelingen. Indien van toepassing bouw en verzorg ik een Train-the-trainer programma.

Welke rol speelt KIRALDES tijdens de uitvoering?

De realisatie kent vele vormen en die bepalen ook de rol van KIRALDES.
Als programmamanager kan ik de gedelegeerde verantwoordelijkheid dragen voor alle facetten van uw opleidingstraject, van planning tot en met evaluatie, van catering tot kwaliteit van de inhoud, van interne PR tot selectie van interne of externe docenten.
Als facilitator speel ik een actieve rol tijdens een opleiding en zorg ik er voor dat elke deelnemer het optimale uit zichzelf haalt. Ik bewaak de rode draad en creeër een veilige omgeving waarin ruimte is voor reflecteren, experimenten en dus leren.
Als docent verzorg ik onderdelen van een opleiding. Dat doe ik vooral op mijn specialisaties als HRM, coaching, ontwikkeling en coachend leiderschap.