Return-on-EducationReturn on Education (RoE), een mooi begrip en wat kan ik er mee?

Elke € is maar 1x uit te geven. Dus elke € die u investeert moet concrete resultaten opleveren. Dat geldt ook voor een € aan opleidingen. Door kritisch te kijken naar de RoE ontstaat bewustzijn over doelstelling en beoogd rendement. Dat weten is de basis om te meten. Na het meten kunt u verantwoording afleggen en – indien nodig – verbeteringen aanbrengen. KIRALDES kan u helpen de RoE te meten en analyseren.

Wanneer spreken we van een Opleiding (of Training of Leerinterventie)?

Lees hier meer >>>

Wat levert de kritische analyse van een opleidingstraject of de HRD-functie me concreet op?

Samen checken we de opzet van een opleidingstraject vanuit de rollen deelnemer, manager, opdrachtgever, HR en uitvoerder. We bewaken een goede mix van werkvormen en vooral de ‘transfer’ naar de werkplek, de toepassing in de praktijk. Vragen zijn: Kan iemand het leren, wil iemand het leren, durft iemand het te leren en toe te passen, mag iemand het ook toepassen. 4x JA en het traject kan starten, 1x (of meer) NEE en aanpassingen zijn nodig.

Door samen vanuit diverse perspectieven (business partner – deelnemer – MD-officer – aanbieders – administratie) te kijken naar de HRD-functie ontstaan nieuwe inzichten en verbetermogelijkheden. Reflectie op de inrichting van de afdeling, op de samenwerking met interne of externe spelers of op de opzet van een lopend opleidingstraject zorgen voor inspiratie die we omzetten in resultaatgerichte acties.

Hoe kijkt KIRALDES naar de HRD-functie en hoe versterkt KIRALDES die?

De positionering en aansturing van de HRD-functie laten zien of uw organisatie kiest voor een Strategische, Tactische of Operationele rol. Aan de hand van bijvoorbeeld de theorie en het model van Dave Ulrich maak ik een blauwdruk voor een nog sterkere HRD-functie. Ook kijk ik naar de huidige processen en de kwaliteit van de inzet van educatieve technologieën. Zo help ik u de RoE structureel te verbeteren.

Waar mag ik aan denken bij een rapport over Return on Education?

Een (financieel) jaarverslag is gebruikelijk dus waarom niet ook een jaarlijkse rapportage over inspanningen en investeringen in HRD? Zo kunt u de investeringen onderbouwen, de resultaten aantonen en de budgetten voor volgend jaar in kaart brengen.