Dave Ulrich (HR Champions, 1997 & The HR Value Proposition, 2005)

Ulrich onderscheidt in zijn model vier rollen voor HR die allen van wezenlijk belang zijn en in de juiste samenhang en intensiteit uitgevoerd moeten worden:

De strategische partner
De strategische partner zorgt samen met het management voor integratie en afstemming van alle HR-processen om de strategische organisatiedoelen succesvol te realiseren. De strategische partner is vooral bezig met de toekomst. Hij heeft oog voor zaken als strategische opleidingsplannen, strategisch belonen en de mate waarin de bezetting is afgestemd op de strategie van de organisatie.

De ontwikkelaar
De ontwikkelaar maakt de invoering van veranderingsprocessen mogelijk binnen de onderneming door middel van het succesvol managen van de menselijke kant van het veranderingsproces. Hij is de procesadviseur binnen de organisatie en houdt zich bezig met zaken als competentiemanagement en lerend vermogen van een organisatie.

De administratieve deskundige
De administratieve deskundige is de ontwikkelaar, beheerder en uitvoerder van diverse P&O-systemen en procedures. Hij draagt de zorg voor goedlopende administratieve processen en zorgt ervoor dat de (personeelsinformatie)systemen adequate en relevante informatie bevatten.

De HR-expert
De HR-expert draagt de verantwoordelijkheid voor de personeelszorg. Deze rol is meer medewerker gericht dan procesgericht en gaat om zaken als:
– investeren in mensen;
– een goede introductie van nieuwe medewerkers en medewerkers die starten in een nieuwe functie; en
– de zorg voor een goed functionerings- en beoordelingssysteem.